image description

ต้องการความเป็นส่วนตัว - รับ ฟรี Web Proxy & VPN

ความเป็นส่วนตัวออนไลน์แบบสมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปได้,​ แค่เริ่มใช้งานฟรีพร็อกซีและบริการ VPN ตอนนี้! สถานะของคุณคือ ปิด: ไม่ปลอดภัย!

เว็บโฮสต์สำหรับผู้ใช้ 18,726,902 คนทั่วโลก!

NordVPN คือสุดยอด!

NordVPN สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณและอินเทอร์เน็ต,​ ป้องกันข้อมูลและอุปกรณ์ของคุณ, ความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระในการใช้อินเทอร์เน็ตของคุณ

เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการออนไลน์, พิจารณาใช้เซิร์ฟเวอร์ของ NordVPN, ที่ให้ใช้งาน DoubleVPN บนบริการ Tor, ใช้งาน TV และ P2P ได้รวดเร็ว, และฟีเจอร์สุดพิเศษอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณปลอดภัยและให้ประสบการณ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ยอดเยี่ยม ปกป้องเครือข่ายของคุณ

เล่นเกมด้วย NordVPN

NordVPN ช่วยให้คุณปลดล็อกการเล่นเกมส์ที่โรงเรียนหรือที่ทำงาน เว็บไซต์เกมส์หรือเว็บไซต์อื่นๆที่ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งานผ่าน IP Address เข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน, เครือข่ายทั้งหมดทำงานอยู่ภายใต้รูปแบบของ IP Address หาก IP Address ไม่ถูกพบ ก็สามารถเข้าถึงเกมส์หรือเว็บไซต์ที่ถูกปิดกั้นโดยโรงเรียนหรือที่ทำงาน VPNs ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยน IP Address ของคุณโดยการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตผ่านเซิร์ฟเวอร์ของพวกเขา และทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เกมส์ได้ไม่ว่าจากไหน

การใช้ VPN สามารถผ่านการป้องกันการเข้าถึงจากการปิดกั้นเนื้อหาภายในประเทศ, โดยเฉพาะเมื่อคุณเดินทาง ใช้ NordVPN เพื่อปลดล็อกเว็บไซต์โดยเลือกเซิร์ฟเวอร์ของ NordVPN เมื่อคุณต้องการเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการ ปลดล็อกเกมส์โปรดของคุณ

NordVPN ถูกตั้งค่าแบบพิเศษให้ใช้งาน UltraFast TV และ SmartPlay ได้ อีกทั้งยังปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับบริการสตรีมมิ่ง อย่าง Netflix, BBCiPlayer, Amazon Prime, Hulu และอีกมากมาย P2P สามารถใช้งานได้บน NordVPN.

รายการฟีเจอร์

ใช้บริการ NordVPN เพียงบัญชีเดียวพร้อมกันได้ถึง 6 อุปกรณ์
กว่า 500 เซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกให้คุณเลือก (46 ประเทศ)
24/7 Customer Support
Automated Kill Switch
พร้อมใช้งาน SmartPlay (Encrypted SmartDNS)
UX Focused Design
เซิร์ฟเวอร์พิเศษ: Double VPN, Tor over VPN, ป้องกัน DDoS และ TV เซิร์ฟเวอร์ที่รวดเร็ว
Zero log Policy
DNS leak Resolver
ใช้ P2P ได้
ช่องทางการชำระค่าบริการที่หลากหลาย - รวมไปถึง Bitcoin
DNS Server ของตัวเอง
  • php
  • my sql
  • intel
  • cloudlinux
  • nginx
  • cloudflare
  • wordpress